onsdag 4. juni 2014

Bidrag til Trykkpressa i juni

Vi har mottatt dette nydelige kortet fra Rita Merethe Bratlie til juni utfordringen vår

Tusen takk!